portal

Inburgeren scholenzoekerBij welke scholen volgen onze inburgeraars onderwijs?
Die vraag stellen gemeenten regelmatig aan Blik op Werk. U kunt hier zien op welke scholen de huidige inburgeraars onderwijs volgen door de naam van de gemeente of een postcode in te vullen. Vervolgens kunt u zien hoe Blik op Werk de kwaliteit van deze taalscholen heeft beoordeeld. Blik op Werk heeft deze informatie door de data van het klanttevredenheidsonderzoek. Inburgeraars die driekwart van hun traject hebben doorlopen worden door de taalscholen aangemeld voor klanttevredenheidsonderzoek bij onderzoeksbureau Panteia.

U kunt hier zien op welke scholen de huidige inburgeraars onderwijs volgen door de naam van hun gemeente of een postcode in te vullen. Een school wordt zichtbaar als 1 of meer inburgeraars uit de betreffende gemeente daar onderwijs volgen. Vervolgens wordt van iedere taalschool zichtbaar hoeveel inburgeraars uit uw gemeente daar onderwijs volgen en wordt het gemiddelde rapportcijfer zichtbaar dat inburgeraars het laatste jaar gaven voor de dienstverlening van de taalschool. 

Kwaliteit taalschool
Daarnaast ziet u het meest recente klanttevredenheidsonderzoeksrapport van onderzoeksbureau Panteia. Klik op de naam van de taalschool voor meer informatie over de kwaliteit van de taalschool. Hier staat een uitgebreid profiel van de school, evenals meer informatie afkomstig van andere inspecties. Denk aan de reguliere audit die Blik op werk laat uitvoeren en informatie over de kwaliteit van onderwijs vanuit Toezicht in de Klas (https://www.blikopwerk.nl/nieuws/hoe-vaak-controleert-blik-op-werk-met-toezicht-in-de-klas-de-kwalit...).

Wij hopen met deze pagina gemeenten te ondersteunen bij het begeleiden van inburgeraars en de inkoop van juiste scholing voor hun inburgeraars.
Blik op Werk begeleidt gemeenten hier graag bij! Neem gerust contact met het team gemeenten van Blik op Werk via mailto:gemeenten@blikopwerk.nl.

U kunt typen om de lijst te filteren.


Meer info