portal

Inburgeren scholenzoekerBij welke scholen volgen onze inburgeraars onderwijs?
Die vraag stellen gemeenten regelmatig aan Blik op Werk. U kunt hier zien bij welke scholen de huidige inburgeraars onderwijs volgen door de naam van de gemeente of een postcode in te vullen. Vervolgens kunt u zien hoe Blik op Werk de kwaliteit van deze taalscholen heeft beoordeeld. Blik op Werk kan deze informatie bieden door de data van het klanttevredenheidsonderzoek. Inburgeraars die driekwart van hun traject hebben doorlopen, worden door de taalscholen immers verplicht aangemeld voor klanttevredenheidsonderzoek bij onderzoeksbureau Panteia.

Een school wordt zichtbaar als één of meer inburgeraars uit de betreffende gemeente zijn aangeleverd voor het onderzoek door de taalschool. Van iedere taalschool waarvan het verzorgingsgebied ook de gekozen gemeente dekt, is zichtbaar hoeveel inburgeraars uit die gemeente daar onderwijs volgen. Ook wordt het gemiddelde rapportcijfer getoond dat inburgeraars het laatste jaar gaven voor de dienstverlening van de taalschool.

Kwaliteit taalschool
Daarnaast ziet u het meest recente klanttevredenheidsonderzoeksrapport van onderzoeksbureau Panteia. Klik op de naam van de taalschool voor meer informatie over de kwaliteit van de taalschool. Hier staat een uitgebreid profiel van de school, evenals meer informatie afkomstig van andere inspecties. Denk aan de reguliere audit die Blik op werk laat uitvoeren en informatie over de kwaliteit van onderwijs vanuit Toezicht in de Klas (https://www.blikopwerk.nl/nieuws/hoe-vaak-controleert-blik-op-werk-met-toezicht-in-de-klas-de-kwalit...).

Wij hopen met deze pagina gemeenten te ondersteunen bij het begeleiden van inburgeraars en de inkoop van juiste scholing voor hun inburgeraars.
Blik op Werk begeleidt gemeenten hier graag bij! Neem gerust contact met het team gemeenten van Blik op Werk via gemeenten@blikopwerk.nl.

U kunt typen om de lijst te filteren.


Meer info